Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie dotyczące naszej oferty. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące podłóg drewnianych i samego drewna. Zapraszamy do współpracy architektów, montażystów oraz dziennikarzy.

Siedziba główna
Baltic Wood

ul. Fabryczna 6a
38-200 Jasło
tel. 13 491 65 00
fax. 13 491 65 81
info@balticwood.pl

NIP 687-16-26-585
Regon 370418951
BDO: 000000006
Nr KRS 0000081947
Kapitał Zakładowy
1 000 000,00 zł opłacony w całości

Dział
obsługi klienta

Joanna Juszczyk
tel. 13 491 65 53
sprzedaz@balticwood.pl

Anna Bienias
tel. 13 491 65 52
kom. 510 006 346
anna.bienias@balticwood.pl

Biuro marketingu

Kontakt dla firm

Manager Regionu Północ
Piotr Smardzewski

kom. 510 005 521
piotr.smardzewski@balticwood.pl

Obsługa klienta
Joanna Juszczyk
kom. 510 005 511 
joanna.juszczyk@balticwood.pl

Manager Regionu Południe
Zbigniew Pedrycz
kom. 510 005 529
zbigniew.pedrycz@balticwood.pl

Obsługa klienta
Anna Bienias
tel. 13 491 65 52
kom. 510 006 346
anna.bienias@balticwood.pl

Inspektor Ochrony Danych

Renata Gajecka
inspektor@balticwood.pl

Informacje o polityce prywatności znajdują się tutaj www.balticwood.pl/polityka-prywatnosci

KARIERA W BALTIC WOOD

Jesteśmy zespołem zaangażowanych, pełnych optymizmu i zapału ludzi. Cenimy kreatywność, niestandardowe spojrzenie na świat, precyzję i entuzjazm.
Jeśli chciał(a)byś dołączyć do grona osób, dla których praca jest pasją, do firmy, w której zdobędziesz nowe, ciekawe doświadczenia oraz wyzwania wyślij swoje CV oraz list motywacyjny na adres: kariera@balticwood.pl.

Zobacz aktualne oferty pracy:

Elektromechanik

Operator linii produkcyjnej 

Lider Produkcji 

Specjalista ds. Produkcji

Przed wysłaniem prosimy zapoznać się z następującymi informacjami:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Baltic Wood S.A. z siedzibą w Jaśle przy ulicy Fabrycznej 6a.
2. Z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (po 25 maja 2018 z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych) w Balic Wood S.A. można się skontaktować za pomocą adresu email inspektor@balticwood.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, a jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w związku z przyszłymi rekrutacjami, dane będą przetwarzane także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Ustawa w Kodeksie Pracy, która ustala zakres przetwarzanych danych, Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych.
5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom państwowym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa, a także powierzane do przetwarzania podmiotom wykonującym na rzecz Baltic Wood S.A usługi związane z obsługą rekrutacyjną.
6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres czterech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, także w przypadku, jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl).
10. Podanie przez Pana/Panią danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na wynik rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje. Dodawanie zdjęcia do CV nie jest wymagane, jeśli jednak zdecyduje się Pan/Pani dodać zdjęcie, to tym samym wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie wizerunku.
11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Prosimy o zawarcie następujących klauzul w CV:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. Brak niniejszej zgody uniemożliwia wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji .

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia w przyszłości procesów rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich Danych Osobowych. Brak niniejszej zgody nie ma wpływu na ocenę Pani/Pana kandydatury dla niniejszej rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na aplikacje osób, których kwalifikacje najlepiej będą odpowiadać naszym oczekiwaniom oraz aktualnym potrzebom rekrutacyjnym firmy.