Kontakt

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie dotyczące naszej oferty. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące podłóg drewnianych i samego drewna.

Zapraszamy do współpracy architektów, montażystów oraz dziennikarzy!

Siedziba główna
Baltic Wood

ul. Fabryczna 6a
38-200 Jasło
tel. 13 491 65 00
fax. 13 491 65 81
e-mail: info@balticwood.pl

NIP 687-16-26-585
BDO: 000000006
Regon 370418951
Nr KRS 0000081947
Kapitał Zakładowy
1 000 000,00 zł opłacony w całości

Dział
obsługi klienta

ul. Fabryczna 6a

38-200 JasłoPiotr Smardzewski
Manager Regionu

e-mail: piotr.smardzewski@balticwood.pl

kom. +48 510 005 521


Joanna Juszczyk
Specjalista ds. Obsługi Klienta

e-mail: joanna.juszczyk@balticwood.pl
tel: +48 13 491 65 53
kom. +48 510 00 55 11

___________________________________________________________________
Inspektor Ochrony Danych
inspektor@balticwood.pl

Zbigniew Pedrycz

Manager Regionu

e-mail: zbigniew.pedrycz@balticwood.pl
kom. +48 510 005 529

Anna Bienias
Specjalista ds. Obsługi Klienta

e-mail: anna.bienias@balticwood.pl
tel: +48 491 65 52
kom. +48 510 006 346

Kariera

Jesteśmy zespołem zaangażowanych, pełnych optymizmu i zapału ludzi. Cenimy kreatywność, niestandardowe spojrzenie na świat, precyzję i entuzjazm.

AKTUALNE OFERTY PRACY:

OPERATOR LINII PRODUKCYJNEJ  APLIKUJ
ELEKTROMECHANIK APLIKUJ
OPERATOR WÓZKA - MAGAZYNIER
APLIKUJ
LIDER PRODUKCJI - APLIKUJ
LIDER OBSZARUAPLIKUJ

Jeśli chciał(a)byś dołączyć do grona osób, dla których praca jest pasją, do firmy, w której zdobędziesz nowe, ciekawe doświadczenia oraz wyzwania wyślij swoje CV oraz list motywacyjny na adres: kariera@balticwood.pl wraz z klauzulą:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Baltic Wood S.A. z siedzibą w Jaśle przy ulicy Fabrycznej 6a.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Balic Wood S.A. można się skontaktować za pomocą adresu email inspektor@balticwood.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, a jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w związku z przyszłymi rekrutacjami, dane będą przetwarzane także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest „Ustawa Kodeks Pracy”, która ustala zakres przetwarzanych danych, Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom państwowym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa, a także powierzane do przetwarzania podmiotom wykonującym na rzecz Baltic Wood S.A usługi związane z obsługą rekrutacyjną.
6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres czterech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, także w przypadku, jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).
10. Podanie przez Pana/Panią danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na wynik rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje. Dodawanie zdjęcia do CV nie jest wymagane, jeśli jednak zdecyduje się Pan/Pani dodać zdjęcie, to tym samym wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie wizerunku.
11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Prosimy o zawarcie następujących klauzul w CV:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. Brak niniejszej zgody uniemożliwia wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji .

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia w przyszłości procesów rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich Danych Osobowych. Brak niniejszej zgody nie ma wpływu na ocenę Pani/Pana kandydatury dla niniejszej rekrutacji.