Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

Polityka prywatności obejmuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej znajdującej się pod adresem https://www.balticwood.pl  (dalej: „strona internetowa”, „serwis internetowy”) oraz danych przetwarzanych w komunikacji elektronicznej z Klientami i Użytkownikami serwisu internetowego.

Administratorem danych osobowych jest Baltic Wood S.A. z siedzibą w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Fabryczna 6A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000081947, NIP: 6871626585, REGON: 370418951 (dalej: „Administrator” lub „Baltic Wood”).

Administrator przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych oraz przestrzegania prawa  do prywatności użytkowników serwisu. Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje niniejsze zasady polityki prywatności, w tym dotyczące plików cookies. Administrator stosuje przewidziane prawem środki techniczne, których celem jest zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieupoważnione.

II. Kontakt

Kontakt z Administratorem możliwy jest pisemnie pod adresem: 38-200 Jasło, ul. Fabryczna 6A

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Balic Wood  można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: inspektor@balticwood.pl.

III. Dane Użytkowników strony internetowej

W celu obsługi strony internetowej Administrator może przetwarzać informacje takie jak: informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usługi, np.: adres IP urządzenia, informacje zawarte w plikach cookies, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane o aktywności na stronie internetowej. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników.

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ułatwieniu korzystania z usług oraz poprawy jakości i funkcjonowania świadczonych usług.

IV. Formularz kontaktowy

Baltic Wood  może udostępniać na stronie internetowej formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego możliwy jest kontakt ze strony Użytkowników.

Dane podane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu zapewnienia kontaktu Użytkowników z Administratorem oraz udzielenia odpowiedzi lub realizacji innych oczekiwań Użytkowników, w zależności od treści zapytania. Przetwarzane są następujące kategorie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie) oraz treść zapytania złożonego przez Użytkownika. Podstawą przetwarzania danych zamieszczonych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na zapewnieniu możliwości kontaktu z Użytkownikami oraz prowadzeniu własnych działań marketingowych  (art. 6 ust. 1. lit f RODO).

Informacje marketingowe mogą być przesyłane za pomocą danych zamieszczonych w formularzu kontaktowym wyłącznie w przypadku, gdy z treści zapytania złożonego przez Użytkownika wynika oczekiwanie otrzymania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest wówczas zgoda Użytkownika wyrażona przez wyraźne działania potwierdzające, polegające na złożeniu zapytania o określonej treści (art. 6 ust. 1. lit a RODO).

V. Korespondencja e-mail

Dane osobowe zawarte w treści korespondencji e-mail są przetwarzane przez Baltic Wood w celu umożliwienia kontaktu za pomocą poczty elektronicznej oraz podejmowania kontaktu z adresatami wiadomości, dokumentowania dokonywanych ustaleń, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu możliwości kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

Jeżeli Użytkownik jest jako osoba fizyczna bezpośrednio Stroną umowy zawartej z Administratorem, przetwarzanie danych zawartych w korespondencji e-mail może być niezbędne do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1. pkt b RODO);

Dane mogą być również przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO).

Dane nie będą przetwarzane bez odrębnej zgody w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług. W przypadku, gdy z treści korespondencji wynika oczekiwanie otrzymania informacji o charakterze marketingowym, takie informacje mogą zostać przesłane z wykorzystaniem danych podanych w korespondencji e-mail. Podstawą przetwarzania danych jest wówczas zgoda Użytkownika wyrażona przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na złożeniu zapytania o określonej treści (art. 6 ust. 1. lit a RODO).

VI. Newsletter

W przypadku subskrypcji newslettera, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu własnych produktów i usług przez dostarczanie newslettera. Podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1. pkt a RODO). Udzieloną zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do subskrypcji newslettera. Rezygnacja z otrzymywania newslettera możliwa jest w każdym czasie za pomocą linku zamieszczonego w newsletterze lub przez kontakt z Administratorem. Do celów dostarczania newslettera będą następujące kategorie danych osobowych: adres e-mail, nazwa firmy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prenumeraty newslettera. Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na nasze zlecenie i w naszym imieniu w celu świadczenia usług takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, obsługa mailingowa).

VII. Dane użytkowników serwisów społecznościowych

Baltic Wood może korzystać z następujących serwisów społecznościowych: LinkedIn, Facebook, Instagram, Tweeter, YouTube, do których odnośniki mogą znajdować się również na stronie internetowej.

Dane wprowadzane przez Użytkowników portali społecznościowych mogą być przetwarzane przez:

·         spółkę Facebook, Inc. z siedzibą w 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025 która może przetwarzać dane poza granicami EOG. Wystarczający poziom zabezpieczeń został przez spółkę wykazany poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 

·         spółkę Twitter, Inc. 1355 Market Street #900 San Francisco, California 94103, która może przetwarzać dane poza granicami EOG. Wystarczający poziom zabezpieczeń został przez spółkę wykazany poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

·         spółkę LinkedIn Corporation Robert Noyce Building, Santa Clara, California 95052, US, która może przetwarzać dane poza granicami EOG. Wystarczający poziom zabezpieczeń został przez spółkę wykazany poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0

·         spółkę Google LLC, Mountain View, California 94043, US, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, która może przetwarzać dane poza granicami EOG. Wystarczający poziom zabezpieczeń został przez spółkę wykazany poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Operatorzy portali społecznościowych przetwarzają dane osobowe we własnym zakresie, zgodnie z wprowadzoną przez siebie polityką prywatności, z polityką prywatności poszczególnych portali społecznościowych można zapoznać się pod następującymi adresami:

·         LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

·         Facebook: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

·         Instagram: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388

·         Twitter: https://twitter.com/en/privacy

·         YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

W celu umożliwienia korzystania z serwisów społecznościowych, Administrator może przetwarzać następujące dane użytkowników: imię i nazwisko lub inna nazwa Użytkownika, informacje o polubieniu fanpage’a, aktywności na fanpage’u, treść komentarzy i postów zamieszczanych przez Użytkowników, zdjęcia zamieszczone przez Użytkowników.

Z uwagi na specyfikę portali społecznościowych, informacje o osobach obserwujących fanpage, polubieniach oraz treść komentarzy, posty, zdjęcia oraz inne informacje zamieszczane przez Użytkowników mogą być jawne dla innych użytkowników oraz osób trzecich, na co Administrator nie ma wpływu.

Podstawą przetwarzania danych za pośrednictwem portali społecznościowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na zapewnieniu możliwości kontaktu z Użytkownikami oraz prowadzeniu działań informacyjnych dotyczących świadczonych usług  (art. 6 ust. 1. lit f RODO).

Dane przetwarzane są przez okres komunikacji z Użytkownikami.

VIII. Odnośniki zewnętrzne

Strona internetowa oraz innego rodzaju komunikacja może zawierać odnośniki do serwisów zewnętrznych. Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem takich stron, serwisów i odnośników nie podlegają niniejszej polityce prywatności i Baltic Wood nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem takich stron internetowych. Serwisy, do których odnośniki znajdują się na naszej stronie internetowej posiadają własną politykę prywatności określającą sposób przetwarzania danych użytkowników.

IX. Pliki cookies

Administrator w ramach serwisu może korzystać z tzw. plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki (zwykle tekstowe), które mogą być zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z serwisu. Pliki cookie zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej oraz nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania i unikalny numer. Pliki cookies nie są szkodliwe dla urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości plików możliwe jest wyłącznie przez serwer, który je utworzył.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w następujących celach:

·         optymalizacji korzystania ze strony internetowej, np. pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i dostosować zawartość strony do indywidualnych preferencji Użytkownika;

·         tworzenia statystyk w celu ulepszania struktury i zawartości stron internetowych;

·         utrzymania sesji Użytkownika po zamknięciu strony;

·         obsługi komponentów firm trzecich, np. Adobe Flash czy Facebook Connect itp.

Przy pierwszej wizycie na stronie internetowej Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookie. Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. W przypadku braku akceptacji stosowania plików cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki (co może wpłynąć na możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności strony internetowej) lub zaprzestać korzystania z serwisu. Warunkiem działania plików cookies jest w każdym przypadku ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie usunąć lub zablokować pliki cookies przez zmianę ustawień przeglądarki. Zmiany są skuteczne wyłącznie w przypadku korzystania z przeglądarki, w której zostały dokonane.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępne jest na stronie prowadzonej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska: wszystkoociasteczkach.pl

X. Działania marketingowe

W ramach prowadzonego serwisu internetowego Administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Administrator wyświetla treści o charakterze marketingowym zgodnie ze swoim uzasadnionym interesem prawnym, który polega na publikacji treści związanych z świadczonymi usługami oraz akcjami promocyjnymi, w które Administrator jest zaangażowany. Administrator nie wykorzystuje danych Użytkowników w celu marketingu bezpośredniego swoich usług bez wyraźnej zgody Użytkownika.

W przypadku, gdy z treści zapytania złożonego przez Użytkownika wynika oczekiwanie otrzymania informacji marketingowych, takie informacje mogą być przesyłane za pomocą danych zamieszczonych w formularzu kontaktowym lub podanych przez Użytkownika w inny sposób. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika wyrażona przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na złożeniu zapytania o określonej treści (art. 6 ust. 1. lit a RODO).

XI. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

1. Dobrowolność

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do korzystania z określonych funkcjonalności serwisu internetowego lub formularza kontaktowego, serwisów społecznościowych itp.

2. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług niezbędnych do wykonania umowy przez Administratora, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi księgowe, usługi prawne, usługi pocztowe itp. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem na jego polecenie.

3. Prawa osób, których dane dotyczą

Osobie, której dotyczą przetwarzane dane, przysługuje prawo do:

-         dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym);

-         usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa);

-         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora);

-         wycofania zgody (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody;

-         przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.

-         otrzymania kopii zabezpieczeń, o których mowa w pkt 5.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem (możliwe sposoby kontaktu wskazano w pkt 2.)

4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl)

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).