Jakość przede wszystkim

Tworzenie podłóg najwyższej jakości to nasz główny cel i priorytet w strategii rozwoju firmy. Dzięki temu, w Polsce jesteśmy wiodącym producentem podłóg z drewna naturalnego, a na wielu europejskich rynkach znajdujemy się w czołówce tego typu firm.
Strategię rozwoju Baltic Wood realizujemy następująco:

 • dążymy do ciągłego zwiększania udziału naszych produktów w rynku krajowym i zagranicznym,
 • umacniamy wizerunek firmy, dostarczając produkty najwyższej jakości, zawsze na czas,
 • wszystkie procesy: projektowania, planowania, produkcji oraz dostarczania wyrobu dzieją się w oparciu o jednolity, spójny Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Tworzenie podłóg najwyższej jakości jest możliwe również dzięki sprawnemu zarządzaniu firmą i przejrzystym standardom. Dlatego kierownictwo Baltic Wood na bieżąco:

 • monitoruje poziom satysfakcji klientów i stale doskonali świadczone usługi,
 • ulepsza stosowane technologie, a także szuka najnowocześniejszych rozwiązań, zawsze zwracając uwagę na kwestie ekologii,
 • ciągle doskonali Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, jako czynnik konsolidujący całość procesów organizacyjnych przedsiębiorstwa,
 • dba o podnoszenie kwalifikacji personelu firmy, budując tym samym doskonale zorganizowany zespół, potrafiący w pełni wykorzystać posiadaną wiedzę,
 • spełnia wszystkie wymagania wynikające z przepisów o ochronie środowiska,
 • minimalizuje zużycie surowca drzewnego przez ciągłe doskonalenie technologii produkcji,
 • ogranicza emisję zanieczyszczeń wytwarzanych podczas procesu produkcji,
 • mądrze wykorzystuje pozostałości drzewne w celach energetycznych, oszczędnie korzysta z energii cieplnej i elektrycznej,
 • prowadzi selektywną gospodarkę odpadami zgodnie z wymaganiami prawnymi,
 • wobec wszystkich zainteresowanych stron prowadzi jawną i otwartą politykę ochrony środowiska,
 • stale doskonali kwalifikacje oraz świadomość ekologiczną wszystkich pracowników.