Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów, Polska (Warszawa)