Chambre des architectes de Mazovie, Pologne (Varsovie)