Struktura Akcjonariatu

Akcjonariat Baltic Wood S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Udział%
1 Boville Investments Sp. z o.o. 10 000 000 100%