Małopolska Okręgowa Izba Architektów, Polska (Kraków)